Praktische informatie

Maandag8.30 u – 15.00 u
Dinsdag8.30 u – 15.00 u
Woensdag8.30 u – 12.30 u
Donderdag8.30 u – 15.00 u
Vrijdag8.30 u – 12.30 u
17 september
21 – 27 oktober
6 december
23 december – 5 januari
13 februari
3 – 9 maart
31 maart
18 april
21 april – 5 mei
29 en 30 mei
9 – 15 juni
4 juli
7 juli
Studiedag (kinderen vrij)
Herfstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Kerstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Carnavalsvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Meivakantie en bevrijdingsdag (kinderen vrij)
Hemelvaart en vrije dag
Pinksteren en studiedagen (kinderen vrij)
Studiedag (kinderen vrij)
Start zomervakantie

Onze school verwelkomt kinderen van internationals die graag willen dat hun kinderen zich thuis voelen in de Nederlandse cultuur.

Evenzeer maken wij Nederlandse kinderen graag vertrouwd met een internationaliserende wereld. Wij doen dit door een internationaal gericht aanbod. De voertaal op school is Nederlands, maar kinderen leren op een natuurlijke manier vloeiend Engels spreken en lezen. Internationale oriëntering en culturele uitwisseling wordt verweven in onze activiteiten.

“De ouderbijdrage is op onze school vastgesteld op € 0. Dit betekent dat u voor geen enkele voorziening of activiteit van de school om geld wordt gevraagd.

Elke ouder, zoals ook elk ander persoon die onze school een goed hart toedraagt, nodigen wij uit onze stichting financieel te steunen. Dit geld wordt door de school met name gebruikt voor de bekostiging van de kleine klassen, van de lessen Engels, muziek, zwemmen en gymnastiek en voor de warme lunch, omdat de financiering vanuit de overheid hiervoor onvoldoende is (de extra kosten zijn circa € 3000 per leerling per jaar). Zou de school géén extra financiële steun ontvangen, dan zou zij deze voorzieningen niet kunnen aanbieden. Een leerling waarvan de ouders de stichting niet kunnen of willen steunen, zal niet worden uitgesloten van onderwijs.”

Onze stichting (Stichting
Magnolia) is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Dit betekent dat
giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Doneer

Doneer voor Misha de Vries aan Stichting Magnolia
Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 0314 6637 11 t.n.v. Stichting Magnolia. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze school: info@mishadevries.nl; tel. 073 3035 384.

Dank u wel!

Overige documenten