Stichting Magnolia

Over ons

De stichting

Op deze pagina staat documentatie van Stichting Magnolia. Stichting Magnolia is het bevoegd gezag van Basisschool Misha de Vries.

Beleidsbepalers

Bestuurder: Laurens Peeters
Raad van Toezicht: Peter Broeders (voorzitter), Paul van der Lee, Loles Bobo, Gloria Menichini en Anna Anghilieri.

Het College van bestuur bepaalt het beleid en beschikt over het vermogen van de Stichting, één en ander onder voorbehoud van instemming van de Raad van Toezicht.
De bestuurder is in dienst van de stichting en ontvangt salaris conform de CAO PO.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die past bij de omvang van de school die de stichting in stand houdt.

Lidwinastraat 55, 5262EN Vught
Telefoonnummer: 073-3035384
Emailadres: info@mishadevries.nl
RSIN-nummer: 856594088
KvK 66524466

Vacatures