Slide background

Basisschool Misha de Vries

Slide background

Een andere kijk op onderwijs

Slide background

Geven om Leren

Slide background

Ontdekken, Leren en Waarderen

KOM KIJKEN

Open Avond op 29 januari om 20.00 uur

Voor informatie of voor het maken van een (digitale) kennismaking kunt u contact opnemen via info@mishadevries.nl of via telefoonnummer 073-3035384.

Basisschool Misha de Vries in Vught

Traditioneel in vorm, vernieuwend in inhoud:

 • Muziekonderwijs door aan het conservatorium geschoolde leerkrachten
 • HBO- en universitair geschoolde groepsleerkrachten
 • Focus op literatuur, kunst en cultuur
 • Traditioneel klassikaal onderwijs
 • Nieuw onderwijsconcept, speciaal voor iedereen
 • Kleine klassen
 • Twee jaar zwemles zonder extra kosten
 • Bewust Analoge School: boeken i.p.v. computers
 • Engels tot B1-niveau door native speakers

 

meer over ons onderwijs

Kom kijken!

Voor informatie of voor het maken van een (digitale) kennismaking kunt u contact opnemen via info@mishadevries.nl of via telefoonnummer 073-3035384

Onze school

Over Basisschool Misha De Vries

Misha de Vries is een kleinschalige basisschool in Vught, waar belevingsgericht onderwijs van hoge kwaliteit wordt aangeboden. De school is opengegaan in oktober 2017, onder leiding van Stichting Magnolia en in nauwe samenwerking met een van de best presterende scholen van Milaan, de 'Sacro Cuore’.

De kinderen in groep 1 t/m 8 krijgen les in klassen van maximaal 20 leerlingen elk.

Misha de Vries is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag. De school heeft een katholieke identiteit, een cultureel profiel en is internationaal georiënteerd.

Schoolgids in PDF vorm

Monitor sociale veiligheid

Schoolplan

Samenvatting van de kwaliteitspeiling onder ouders

Integriteitscode st. Magnolia

Klokkeluidersregeling st. Magnolia

“Voor wie het beste voor zijn kind wil”

De onderwijsinspectie constateert een snelle daling van het niveau van het Nederlandse basisonderwijs, met name op het gebied van taal. Kinderen vinden het bovendien steeds minder leuk om naar school te gaan.

Wij hebben daarom een school gesticht waar op hoog niveau wordt lesgegeven, in het bijzonder op het vlak van de taalverwerving. Kinderen gaan met plezier naar onze school.

Hoe kan dat? Door kleine klassen, veel persoonlijke aandacht, hoogopgeleide leerkrachten en een goede visie en methodes. Doordat we kinderen de mooiste boeken aanbieden, de tijd nemen om die rustig met hen te lezen, en de onderwerpen ook in de andere vakken terug te laten komen.

Doordat we het vak rekenen niet als trucjes, maar als ontdekking overbrengen.

Door het aanbod van muziek, bewegingsonderwijs en Engels door gespecialiseerde leerkrachten.

Misha de Vries: voor wie het beste voor zijn kind wil.

Lees ons visiedocument

“Mama, het is hier fijn”

Basisschool Misha de Vries is kleinschalig. In elke klas zitten niet meer dan 20, en op de hele school niet meer dan 100 kinderen.

Kinderen kennen iedereen op school, en alle medewerkers kennen alle kinderen persoonlijk. Elk kind krijgt de persoonlijke aandacht die het fijn vindt.

Er heerst rust, reinheid en regelmaat in de school. Het is netjes, mooi en gestructureerd.

Tegelijkertijd is er ruimte en tijd om alles met aandacht te doen, om creatief te (leren) zijn en om vragen te stellen.

Daarom is het hier fijn.

VACATURES

Drie leden – één van hen als beoogd voorzitter – Raad van Toezicht

Stichting Magnolia is een stichting voor primair onderwijs gevestigd in Vught. Magnolia is opgericht in 2016, en houdt sinds 2017 een kleinschalige maar groeiende basisschool in stand, te weten Misha de Vries; een school voor algemeen-bijzonder onderwijs met een katholieke identiteit. De missie van stichting en school is kinderen door middel van primair onderwijs binnenleiden in de werkelijkheid als geheel, inclusief haar betekenis.

Stichting Magnolia is op zoek naar drie leden voor haar Raad van Toezicht, twee ter vervanging en één als uitbreiding van de Raad en wel met de volgende profielen:

1) Onderwijskundig profiel Je bent een onderwijsmens pur sang. Daarbij heb je in het verleden aantoonbare ervaring opgebouwd in het primair onderwijs als directeur (schoolleider) en/of bestuurder en daarbij blijk gegeven van een groot kwaliteitsbewustzijn. Deze vacature betreft een uitbreiding van de Raad.

2) Financieel-economisch profiel Op basis van langjarige relevante beroepservaring en een financieel-economische achtergrond op HBO/WO-niveau ben jij thuis in alle aspecten van financieel beleid en beheer en vertrouwd met risicomanagement. Mede daarom ben je in staat om je de specifieke aspecten van de financiering van een instelling van primair onderwijs, voor 2 zover nog niet bekend, snel eigen te maken. Bij oprichting van een auditcommissie geldt dit lid als de beoogde voorzitter daarvan. Affiniteit met funderend onderwijs spreekt voor zich.

3) Juridisch profiel. Als academisch opgeleid en ervaren jurist ben je in staat om juridische risico’s goed in te schatten en ook met de bestuurder mee te denken als het over overeenkomsten gaat. Je hebt affiniteit met funderend onderwijs en bent bekend met de onderwijswetgeving primair onderwijs of zult je deze snel eigen maken.

Meer informatie…

Meer informatie over Stichting Magnolia.

Leerkracht voor de middenbouw (groep 5-6)

Basisschool Misha de Vries zoekt een leerkracht voor de middenbouw (groep 5-6).

 

Wil jij werken in een school waar we kinderen leren dat het leven de moeite waard is? Waar kinderen hun best doen omdat ze betekenis ervaren, en niet alleen om de prestatie en de CITO? Wil jij vakmanschap en professionaliteit verbinden met persoonlijke zingeving en ontwikkeling, en zo meebouwen aan een school die volop in ontwikkeling is? Dan zoeken wij jou.

 

Wij zoeken een collega die:

 • – ervaring heeft in het lesgeven aan combinatiegroepen;
 • – bereid is zich verder te ontwikkelen binnen de school;
 • – óók methodisch kan werken, zoals snap je taal;
 • – graag samenwerkt met het team en eigen talenten kan inzetten; we zoeken een teamplayer;
 • – kinderen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces durft te geven;
 • – vriendelijk, open en positief in de school aanwezig is, benaderbaar voor kinderen en ouders, collega’s;
 • – en kinderen helpt op hun weg om zichzelf te worden door met hen betekenis te ontdekken.

 

Wij zorgen ervoor dat je:

 • je welkom voelt binnen ons gezellige team;
 • de ondersteuning krijgt die bij jou past;
 • jouw talenten kunt ontdekken, ontwikkelen en benutten;
 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgt voor het hele schooljaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

 

Organisatie

Misha de Vries is een kleinschalige basisschool in Vught, waar onderwijs van hoge kwaliteit wordt aangeboden, in het bijzonder op het vlak van de taalverwerving. De school is opengegaan in oktober 2017 en wordt als enige school in stand gehouden door Stichting Magnolia. Door de kleine organisatie is zij wendbaar en flexibel.

Misha de Vries is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag. De school heeft een katholieke identiteit, een cultureel profiel en is internationaal georiënteerd.

De school heeft 16 medewerkers en 88 leerlingen verdeeld over 5 groepen. De school groeit jaarlijks.

Wat maakt ons uniek? We bieden kinderen de mooiste boeken aan, nemen de tijd om die rustig met hen te lezen, en laten de onderwerpen ook in de andere vakken terug komen. Ons aanbod van muziek, bewegingsonderwijs en Engels wordt door gespecialiseerde leerkrachten gegeven.

Op Misha de Vries zijn alle kinderen welkom, de sfeer is open en positief. Een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, ib’er en ouders is de basis van de solide en inclusieve zorg.

 

Meer informatie over basisschool Misha de Vries vind je op onze website.  Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met Lissa Brugmans, schoolleider Misha de Vries, tel. 073 – 3035384 .

 

Ben jij die enthousiaste onderwijsprofessional en herken je jezelf in de visie en de werkwijze van de school? Stuur dan je cv en motivatie naar schoolleider@mishadevries.nl

 

We hopen snel van je te horen en we kijken uit naar je reactie!

Ontmoet Ons Team

Ons onderwijs

Ons kleuteronderwijs

Een periode die de moeite waard is

De periode tussen 3,5 en 6 jaar is voor het kind de passage waarin het de wereld van het gezin voor het eerst structureel en in toenemende mate bewust verlaat om de wereld en zichzelf te gaan ontdekken.

Het kind begint in deze periode te beseffen dat de stukjes ‘leven’ en de stukjes ‘werkelijkheid’ die het tegenkomt, met elkaar verbonden zijn door een betekenis. Dit merk je aan de ‘waarom’-vragen die het kind begint te stellen.

Met de leerkracht de werkelijkheid in

In de kleuterleeftijd gaat deze ontdekking altijd via de relatie met de leerkracht. Zij is de persoon die, doordat ze zelf de betekenis van de werkelijkheid en het leven voorleeft, het kind uitnodigt, zekerheid geeft en bevestigt dat het ‘de moeite waard’ is, leuk is, om de wereld in te gaan. Deze ervaring is voor een kind van fundamenteel belang om te willen leren.

Lees verder over ons unieke kleuterconcept

Ons taalonderwijs

Misha de Vries besteedt veel tijd aan taal, meer dan andere scholen.

We gebruiken voor spelling en ontleden de methode Staal.

Voor technisch lezen en begrijpend lezen gebruiken we de methode van onze partnerschool Sacro Cuore, al jarenlang de beste school van Lombardije (Italië). We hebben deze methode zelf vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie en vereisten. Deze methode gaat uit van waardevolle en mooie teksten uit de wereldliteratuur. Daarbij worden vragen gesteld die het kind uitnodigen om na te gaan wat hij of zij zelf aan waardevols vindt in de teksten. Daardoor worden kinderen geholpen om smaak te ontwikkelen en daarmee ook kritisch vermogen.

Ons rekenonderwijs

Om het nut en de waarde van rekenen te blijven zien (en te onthouden wat het leert ) is het noodzakelijk dat het kind het verband blijft zien tussen wat het doet met rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, etc.) en het geheel van wat het op school aan het ontdekken is.

Met andere woorden: het kind moet worden geholpen te begrijpen dat optellen en aftrekken gaat over de cake die het thuis bakt of de hut die hij wil bouwen.

Daarvoor moet die omgeving door een kind eerst goed in woorden kunnen worden uitgedrukt. Want de beschrijving in woorden is de fundamentele stap naar de beschrijving in cijfers . Taal komt dus voor rekenen. Eerst moet een kind goed snappen wat meer of minder is, wat het woord ‘aantal’ betekent, voordat het die begrippen kan abstraheren naar getallen.

Pas dan beklijft in een kind de betekenis van wat het moet leren . Als die basis goed is en blijft, raakt het kind niet in verwarring en kan het steeds beter zelf die stappen maken. Elk kind is dan het beste toegerust om een heel hoog rekenniveau te halen. Wij gebruiken daarbij de methode Rekenrijk.

Pedagogische uitgangspunten

Leren vanuit de beleving

Een kind leert het beste door te beleven. Daarom gaan we bij elk voorstel uit van een specifieke, tastbare en zinvolle beleving. Wij doen dat in een ‘klassieke’ klassensetting. De juf of meester heeft dankzij de kleinschaligheid genoeg tijd en aandacht voor elk kind.

Onze aanpak biedt kinderen een manier van leren waarbij, tijdens en naast klassikale les, gelegenheid is om dingen uit te proberen, te knutselen, te spelen, verhalen te luisteren en te vertellen. Er is ruimte om theater en muziek te zien, te horen en te maken en te leren middels fysieke activiteiten.

De beleving is zinvol als deze een beroep doet op de wereld van het kind en de ontvankelijkheid en nieuwsgierigheid van het kind opwekt. Het is dus niet alleen maar “doen”, maar het maakt kinderen bewust van zichzelf en van wat er om hen heen gebeurt.

Het natuurlijke enthousiasme koesteren

Tijdens de periode op de basisschool verkent een kind de wereld buiten het eigen gezin. In deze fase wordt het kind zich bewust van het onderlinge verband tussen wat hij meemaakt en leert, op school en daarbuiten. Dit uit zich vaak in de vele ‘waarom’-vragen die het kind stelt.

Op Basisschool Misha de Vries wordt het kind bevestigd en gestimuleerd in zijn natuurlijke nieuwsgierigheid en zal het de mogelijkheid krijgen veel te verkennen en te ontdekken.

In dit proces van worden kinderen zich steeds bewuster van zichzelf, hun persoonlijkheid en hun talenten, en van de wereld om hen heen.

Een stimulerende omgeving om te ontdekken en te leren

De leerkracht nodigt het kind uit om nieuwe stappen in de wereld te zetten . Daarbij is van belang het kind erin te bevestigen dat de wereld de moeite van het ontdekken waard is, omdat – in de kindertijd – de band met de volwassenen, inclusief de leerkracht, de basis is van het vertrouwen om alles (dus ook jezelf) te ontdekken.

Onze leraren streven ernaar om de best mogelijke omgeving te creëren waarin kinderen worden gestimuleerd om te ontdekken en te leren. Dit doen zij door een onderwijsaanbod te creëren dat aantrekkelijk en interessant is en door activiteiten te ontwikkelen die een beroep doen op het lichaam, de geest en het hart van het kind.

Waardering voor de eigenheid van ieder kind

Op onze school wordt de eigenheid van ieder kind gewaardeerd en gestimuleerd.
Elk kind heeft een unieke persoonlijkheid die zijn leerervaring vorm geeft.

Onze leraren houden rekening met de verschillende behoeften van elk kind met betrekking tot leren. Onze belevingsgerichte lesmethoden maken het mogelijk om de talenten, aanleg en voorkeur van elk kind te waarderen en tot ontplooiing te laten komen.

Zo koesteren we de bijdrage die elk uniek kind levert aan het leerproces, waarbij kinderen de diversiteit die onder hen bestaat leren waarderen.

Open staan voor de wereld

Het is van waarde kinderen kennis te laten maken met de internationale dimensie van de samenleving van vandaag. Op Basisschool Misha de Vries laten we kinderen kennis maken met culturele diversiteit door het Nederlandse culturele erfgoed te waarderen en elementen van andere Europese culturen (zoals bijvoorbeeld taal, eetgewoonten en feesten) in het lesaanbod te integreren.

We verwelkomen graag kinderen met een internationale achtergrond. De voertaal op school is Nederlands, maar kinderen leren op een natuurlijke manier vloeiend Engels spreken door onze native speakers. Aan het eind van de basisschool hebben kinderen daarmee toegang tot alle Engelstalige internationale scholen in binnen- en buitenland.

Vraag en antwoord

Inhoud en resultaten

Hoe is jullie curriculum en jullie dagritme ingedeeld?
We werken volgens de kerndoelen die de overheid stelt, en gaan daar bovenuit. Alle ochtenden worden besteed aan taal en rekenen. Daarna is er een middagpauze van een uur, inclusief warme lunch, waarin alle kinderen op school blijven. De middagen gebruiken we voor vakken als wereldoriëntatie, muziek en kunst.


 

Wat zijn jullie leerresultaten en hoe meten jullie die?
De leerresultaten van onze leerlingen zijn goed. We meten ze door middel van de CITO-toets vanaf groep 3, en door andere toetsen. De kinderen worden gemotiveerd door het aanbod en de sfeer op onze school en gaan daardoor beter leren. Dat zien we terug in de resultaten.


De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen neemt af. Hoe kan het dat kinderen op de Misha de Vries meer, beter en met meer plezier gaan lezen?
We doen dit door kinderen specifieke door ons geselecteerde boeken aan te bieden die de leerkrachten zelf gelezen hebben, en die passen bij het kind. We kunnen zo met het kind het gesprek aangaan over wat het heeft gelezen, en het kind bevragen en stimuleren. Zo helpen we de kinderen ontdekken dat het de moeite waard is om te lezen.


Hoe is de aansluiting op het middelbaar onderwijs?
De school faciliteert de toegang tot alle middelbare scholen in de omgeving. De kinderen in groep 7 en 8 bezoeken de scholen in de omgeving ter oriëntatie, en de school ontvangt voorlichters van de scholen. De overdracht van alle gegevens gebeurt door middel van een geautomatiseerd systeem waar deze scholen, na toestemming van de ouders, toegang toe hebben. De school heeft bijzondere partnerschappen met het Maurick College (Vught), Gymnasium Beekvliet (St. Michielsgestel) en het Elde College (St. Michielsgestel/Schijndel). Voor meer informatie over de middelbare scholen in de omgeving kunt u kijken de volgende link: Een middelbare school kiezen doe je met de VO Gids!

Identiteit

Wie is Misha de Vries?
Misha was een vriend van de oprichters van de school. In 1982 geboren te Amsterdam, stierf hij in 2015 op de jonge leeftijd van 32 jaar in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens zijn korte leven was hij vol passie werkzaam in het onderwijs en een voorbeeld voor velen.
Wie hem kende, zou zeggen: “Als je met Misha sprak dan had je het gevoel dat je zijn enige vriend was”. Misha zelf zei altijd dat het leven ‘té mooi’ was.
Zijn positieve houding is wat wij als team de aan ons toevertrouwde kinderen willen meegeven.


De school heeft een katholieke identiteit. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Het is een algemeen-bijzondere school met een katholieke identiteit. Dit betekent dat de school goede en mooie waarden, en normen, mede ontleent aan haar identiteit. Je merkt dat aan de manier van met elkaar omgaan van kinderen en leerkrachten. ’s Ochtends bidden we een gebed, en ’s middags voor het eten ook. Eens per week krijgen de kinderen godsdienst/filosofie. We staan ook stil bij feesten als Kerstmis en Pasen. Met deze onderdelen laten we de kinderen zien wat ons als school helpt onszelf te zijn.


Mijn kinderen zijn niet katholiek of christen. Kan mijn kind bij jullie zichzelf zijn?
Ja dat kan. Laten zien wat ons helpt onszelf te zijn, betekent voor ons een uitnodiging aan de kinderen om dat voor zichzelf ook te ontdekken. De school verwacht dus niet dat kinderen gelovig zijn of dat ze dat worden. Kinderen hoeven, bijvoorbeeld, niet mee te bidden. Wél zullen ze de katholieke manier van kijken en de waarden en normen die daaruit volgen, ervaren. Aan de ouders vragen we een positieve houding tegenover deze ervaring.

Toelating

Is er een wachtlijst voor jullie school?
Nee, er is vooralsnog geen wachtlijst. Er zijn nog plekken in alle klassen voor schooljaar 2023/2024. Het is echter mogelijk dat de klassen vol raken; de school hanteert dan een systeem waarbij de eerst ingeschrevene het eerste recht heeft. Daarnaast krijgen kinderen van wie een ouder broertje of zusje al op school zitten, voorrang.


Mijn kind zit al op een andere school. Is het mogelijk om over te stappen?
Dat is mogelijk, in beginsel met akkoord van de andere school, en in principe alleen na de grote vakantie. Uitzondering is een geval van verhuizing: dan kan het na overleg ook op andere momenten.


Blijft de school in Vught gevestigd?
Ja. Het is niet uitgesloten dat de school op termijn een andere locatie zal betrekken, maar dat zal altijd in Vught zijn.


Zijn jullie ook toegankelijk voor kinderen uit andere gemeentes?
Ja. Ongeveer 75% van de kinderen op de school is uit Vught afkomstig, het overige deel komt uit andere gemeentes.


Mijn kind spreekt (nog) geen Nederlands. Kan hij/zij bij jullie terecht?
Kinderen kunnen in groep 1 en 2 instromen zonder dat zij Nederlands spreken. Het zou in dat geval kunnen dat zij een extra jaar in groep 1 of 2 moeten volgen. Vanaf groep 3 stellen wij samen met de ouders vast welke route en facilitering voor het kind het beste is.


Staat jullie school open voor kinderen met leer- of gedragsproblemen?
De school staat open voor iedereen, van welke achtergrond ook. Daarbij gaan we na of onze school voor wie zich aanmeldt, de beste plek is. Dat doen we in samenwerking met andere scholen en maatschappelijke partners. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor een kind het speciaal onderwijs beter geschikt is.

Meer informatie

Bij wie kan ik terecht voor andere vragen?
U kunt zich richten tot Laurens Peeters, directeur van de school: info@mishadevries.nl; tel. 073 3035 384.

Partners

Praktische informatie

Maandag8.30 u – 15.00 u
Dinsdag8.30 u – 15.00 u
Woensdag8.30 u – 12.30 u
Donderdag8.30 u – 15.00 u
Vrijdag8.30 u – 12.30 u

Graag deel ik u allemaal nog eens nadrukkelijk het volgende mee inzake de vrijwillige bijdrage: de ouderbijdrage is op onze school vastgesteld op € 0. Dit betekent dat u voor geen enkele voorziening of activiteit van de school om geld wordt gevraagd.

Elke ouder, zoals ook elk ander persoon die onze school een goed hart toedraagt, nodigen wij uiteraard uit onze stichting financieel te steunen. Dit geld wordt door de school met name gebruikt voor de bekostiging van de kleine klassen, van de lessen Engels, muziek, zwemmen en gymnastiek en voor de warme lunch, omdat de financiering vanuit de overheid hiervoor onvoldoende is (de extra kosten zijn circa € 3000 per leerling per jaar). Zou de school géén extra financiële steun ontvangen, dan zou zij deze voorzieningen niet kunnen aanbieden.

Onze stichting (Stichting Magnolia) is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Dit betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.  

Onze school verwelkomt kinderen van internationals die graag willen dat hun kinderen zich thuis voelen in de Nederlandse cultuur.

Evenzeer maken wij Nederlandse kinderen graag vertrouwd met een internationaliserende wereld. Wij doen dit door een internationaal gericht aanbod. De voertaal op school is Nederlands, maar kinderen leren op een natuurlijke manier vloeiend Engels spreken en lezen. Internationale oriëntering en culturele uitwisseling wordt verweven in onze activiteiten.

27 september

16-22 oktober

23-27 oktober

Studiedag (kinderen vrij)

Herfstvakantie

Studiedagen (kinderen vrij)

14 december

25 december – 7 januari

Studiedag (kinderen vrij)

Kerstvakantie

12 februari – 18 februari

19 februari

Carnavalsvakantie

Studiedag (kinderen vrij)

29 maart en 1 aprilGoede Vrijdag en Pasen
22 april -5 meiMeivakantie
9 – 10 meiHemelvaartsdag en vrije dag
20 meiPinksteren
6 juliStart zomervakantie

Doneer voor Misha de Vries aan Stichting Magnolia
Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 0314 6637 11 t.n.v. Stichting Magnolia. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze school: info@mishadevries.nl; tel. 073 3035 384.

Dank u wel!

Uw kind aanmelden

De keuze van een school voor je kind is een belangrijke beslissing, die een grote invloed heeft op zijn/haar ontwikkeling, zowel cognitief als emotioneel. Het is de moeite waard om een goed beeld te krijgen hoe het onderwijs in de praktijk eruit ziet gedurende een schooldag en hoe de sfeer op een school is. Daarom nodigen we u graag uit om onze school te ervaren en om elkaar te leren kennen, zodat we samen kunnen kijken of onze manier van lesgeven aansluit bij de verwachtingen die u heeft voor het onderwijs van uw kind. Neemt u gerust contact op voor eventuele vragen of maak direct een afspraak voor een bezoek.

Contact

Informatie

info@mishadevries.nl

073-3035384

Lidwinastraat 55, 5262 EN Vught

IBAN: NL15 RABO 0314 6637 11 t.n.v. Stichting Magnolia

  Stuur ons een bericht