Ons onderwijs

Belevingsgericht onderwijs van hoge kwaliteit

 • Bewegingsonderwijs

  Bewegingsonderwijs

  Juf Lidwien is naast leerkracht basisonderwijs ook CIOS-geschoold als bewegingsdocent. Onder haar leiding kan onze school bewegingsonderwijs verzorgen op topniveau.
 • Zwemles

  Groep 3 tm 4 krijgen, naast bewegingsonderwijs, wekelijks gratis zwemles van onze collega’s van LACO Vught.
 • Een leerkracht voor een klas kinderen

  Engels tot B1-niveau door native speaker

  Miss Vicki is leerkracht basisonderwijs en native speaker Engels. Deze combinatie, drie uur per week, acht jaar lang, maakt dat kinderen aan het eind van groep 8 vloeiend Engels spreken.
 • Klassikaal onderwijs

  Kinderen krijgen het plezier van samen aan de slag gaan en de structuur van een traditionele lesvorm door ons klassikaal onderwijs. Deze manier sluit het beste aan bij de behoefte van kinderen om in gezamenlijkheid te leren.
 • Kleine klassen schoolbord en krijt

  Kleine klassen

  In een klas zitten maximaal 20 kinderen. Dat garandeert rust en ruimte voor aandacht, vragen en creativiteit van leerlingen.
 • Hoogopgeleide leerkrachten

  De leerkrachten hebben een PABO-bevoegdheid én een specialisatie op HBO-, universitair of PhD-niveau. Deze mix van praktische kijk en theoretische basis staat garant voor de beste onderwijskwaliteit.
 • Muziekonderwijs

  Juf Connie’s conservatoriumopleiding in combinatie met haar jarenlange ervaring zorgen ervoor dat zij kinderen in een ontspannen sfeer tot het hoogst mogelijke niveau brengt.

Muziekonderwijs

Drie keer per week krijgen de kinderen muziekles volgens de Ward methode. Deze methode zorgt ervoor dat de kinderen in een ontspannen sfeer tot het hoogst mogelijke niveau gebracht worden.

Hoogopgeleide leerkrachten

De leerkrachten hebben een PABO-bevoegdheid én een specialisatie op HBO-, universitair of PhD-niveau. Deze mix van praktische kijk en theoretische basis staat garant voor de beste onderwijskwaliteit.

Kleine klassen

In een klas zitten maximaal 25 kinderen. Dat garandeert rust en ruimte voor aandacht, vragen en creativiteit van leerlingen.

Klassikaal onderwijs

Kinderen krijgen het plezier van samen aan de slag gaan en de structuur van een traditionele lesvorm door ons klassikaal onderwijs. Deze manier sluit het beste aan bij de behoefte van kinderen om in gezamenlijkheid te leren.

Engels tot B1-niveau door native speaker

Miss Vicki is leerkracht basisonderwijs en native speaker Engels. Deze combinatie, drie uur per week, acht jaar lang, maakt dat kinderen aan het eind van groep 8 vloeiend Engels spreken.

Zwemles

Groep 3 tm 4 krijgen, naast bewegingsonderwijs, wekelijks gratis zwemles van onze collega’s van LACO Vught.

Bewegingsonderwijs

Juf Connie’s conservatoriumopleiding in combinatie met haar jarenlange ervaring zorgen ervoor dat zij kinderen in een ontspannen sfeer tot het hoogst mogelijke niveau brengt.

Ons unieke onderwijs

Een periode die de moeite waard is

De periode tussen 3,5 en 6 jaar is voor het kind de passage waarin het de wereld van het gezin voor het eerst structureel en in toenemende mate bewust verlaat om de wereld en zichzelf te gaan ontdekken.

Het kind begint in deze periode te beseffen dat de stukjes ‘leven’ en de stukjes ‘werkelijkheid’ die het tegenkomt, met elkaar verbonden zijn door een betekenis. Dit merk je aan de ‘waarom’-vragen die het kind begint te stellen.

Met de leerkracht de werkelijkheid in

In de kleuterleeftijd gaat deze ontdekking altijd via de relatie met de leerkracht. Zij is de persoon die, doordat ze zelf de betekenis van de werkelijkheid en het leven voorleeft, het kind uitnodigt, zekerheid geeft en bevestigt dat het ‘de moeite waard’ is, leuk is, om de wereld in te gaan.

Lees hier verder over ons unieke kleuteronderwijs…

Misha de Vries besteedt veel tijd aan taal, meer dan andere scholen.

We gebruiken voor spelling en ontleden de methode Staal.

Voor technisch lezen en begrijpend lezen gebruiken we de methode van onze partnerschool Sacro Cuore, al jarenlang de beste school van Lombardije (Italië). We hebben deze methode zelf vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie en vereisten. Deze methode gaat uit van waardevolle en mooie teksten uit de wereldliteratuur. Daarbij worden vragen gesteld die het kind uitnodigen om na te gaan wat hij of zij zelf aan waardevols vindt in de teksten. Daardoor worden kinderen geholpen om smaak te ontwikkelen en daarmee ook kritisch vermogen.

Om het nut en de waarde van rekenen te blijven zien (en te onthouden wat het leert ) is het noodzakelijk dat het kind het verband blijft zien tussen wat het doet met rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, etc.) en het geheel van wat het op school aan het ontdekken is.

Met andere woorden: het kind moet worden geholpen te begrijpen dat optellen en aftrekken gaat over de cake die het thuis bakt of de hut die hij wil bouwen.

Daarvoor moet die omgeving door een kind eerst goed in woorden kunnen worden uitgedrukt. Want de beschrijving in woorden is de fundamentele stap naar de beschrijving in cijfers . Taal komt dus voor rekenen. Eerst moet een kind goed snappen wat meer of minder is, wat het woord ‘aantal’ betekent, voordat het die begrippen kan abstraheren naar getallen.

Pas dan beklijft in een kind de betekenis van wat het moet leren . Als die basis goed is en blijft, raakt het kind niet in verwarring en kan het steeds beter zelf die stappen maken. Elk kind is dan het beste toegerust om een heel hoog rekenniveau te halen. Wij gebruiken daarbij de methode Getal en Ruimte Junior.

Pedagogische uitgangspunten

Een kind leert het beste door te beleven. Daarom gaan we bij elk voorstel uit van een specifieke, tastbare en zinvolle beleving. Wij doen dat in een ‘klassieke’ klassensetting. De juf of meester heeft dankzij de kleinschaligheid genoeg tijd en aandacht voor elk kind.

Onze aanpak biedt kinderen een manier van leren waarbij, tijdens en naast klassikale les, gelegenheid is om dingen uit te proberen, te knutselen, te spelen, verhalen te luisteren en te vertellen. Er is ruimte om theater en muziek te zien, te horen en te maken en te leren middels fysieke activiteiten.

De beleving is zinvol als deze een beroep doet op de wereld van het kind en de ontvankelijkheid en nieuwsgierigheid van het kind opwekt. Het is dus niet alleen maar “doen”, maar het maakt kinderen bewust van zichzelf en van wat er om hen heen gebeurt.

Tijdens de periode op de basisschool verkent een kind de wereld buiten het eigen gezin. In deze fase wordt het kind zich bewust van het onderlinge verband tussen wat hij meemaakt en leert, op school en daarbuiten. Dit uit zich vaak in de vele ‘waarom’-vragen die het kind stelt.

Op Basisschool Misha de Vries wordt het kind bevestigd en gestimuleerd in zijn natuurlijke nieuwsgierigheid en zal het de mogelijkheid krijgen veel te verkennen en te ontdekken.

In dit proces van worden kinderen zich steeds bewuster van zichzelf, hun persoonlijkheid en hun talenten, en van de wereld om hen heen.

De leerkracht nodigt het kind uit om nieuwe stappen in de wereld te zetten . Daarbij is van belang het kind erin te bevestigen dat de wereld de moeite van het ontdekken waard is, omdat – in de kindertijd – de band met de volwassenen, inclusief de leerkracht, de basis is van het vertrouwen om alles (dus ook jezelf) te ontdekken.

Onze leraren streven ernaar om de best mogelijke omgeving te creëren waarin kinderen worden gestimuleerd om te ontdekken en te leren. Dit doen zij door een onderwijsaanbod te creëren dat aantrekkelijk en interessant is en door activiteiten te ontwikkelen die een beroep doen op het lichaam, de geest en het hart van het kind.

Op onze school wordt de eigenheid van ieder kind gewaardeerd en gestimuleerd.
Elk kind heeft een unieke persoonlijkheid die zijn leerervaring vorm geeft.

Onze leraren houden rekening met de verschillende behoeften van elk kind met betrekking tot leren. Onze belevingsgerichte lesmethoden maken het mogelijk om de talenten, aanleg en voorkeur van elk kind te waarderen en tot ontplooiing te laten komen.

Zo koesteren we de bijdrage die elk uniek kind levert aan het leerproces, waarbij kinderen de diversiteit die onder hen bestaat leren waarderen.

Het is van waarde kinderen kennis te laten maken met de internationale dimensie van de samenleving van vandaag. Op Basisschool Misha de Vries laten we kinderen kennis maken met culturele diversiteit door het Nederlandse culturele erfgoed te waarderen en elementen van andere Europese culturen (zoals bijvoorbeeld taal, eetgewoonten en feesten) in het lesaanbod te integreren.

We verwelkomen graag kinderen met een internationale achtergrond. De voertaal op school is Nederlands, maar kinderen leren op een natuurlijke manier vloeiend Engels spreken door onze native speakers. Aan het eind van de basisschool hebben kinderen daarmee toegang tot alle Engelstalige internationale scholen in binnen- en buitenland.

 • Kritisch denken

  Onze methoden zijn erop gericht het kritisch denkvermogen te stimuleren, waardoor leerlingen betere resultaten behalen, persoonlijke ambitie ontwikkelen en tegelijkertijd het algemeen welzijn leren waarderen
 • Persoonlijke aandacht

  Kleine klassen van maximaal 20 leerlingen bieden tijd en aandacht voor een persoonlijke relatie tussen de leerkracht en ieder kind afzonderlijk, afgestemd op zijn of haar unieke persoonlijkheid en talenten
 • Hoogkwalitatief onderwijs

  Onze belevingsgerichte lesmethoden zijn ontwikkeld op één van de beste scholen van Milaan, in samenwerking met onderwijskundigen van de bij- behorende Sacro Cuore universiteit. Al onze leerkrachten worden opgeleid om deze optimaal te kunnen toepassen
 • Motivatie

  Het aanwakkeren van de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen staat centraal in ons leeraanbod, evenals de gerichte aandacht voor ieder kind. Hierdoor krijgen ze steeds meer zin om te leren
 • Zelfvertrouwen

  De kinderen op onze school wordt het leven als mooi en waardevol gepresenteerd. Hierdoor zijn ze in staat ook zichzelf te waarderen en te groeien in zelfvertrouwen
 • Leren door schoonheid

  Ons prachtige eigen bospark, de bijzondere muziek-, drama- en kunstlessen en onze katholieke waarden dragen bij aan een sfeer waarin kinderen graag naar school gaan.
"Voor wie het beste wil voor zijn kind."
Misha de Vries
Basisschool Vught

Leren door schoonheid

Ons prachtige eigen bospark, de bijzondere muziek-, drama- en kunstlessen en onze katholieke waarden dragen bij aan een sfeer waarin kinderen graag naar school gaan.

Zelfvertrouwen

De kinderen op onze school wordt het leven als mooi en waardevol gepresenteerd. Hierdoor zijn ze in staat ook zichzelf te waarderen en te groeien in zelfvertrouwen

Motivatie

Het aanwakkeren van de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen staat centraal in ons leeraanbod, evenals de gerichte aandacht voor ieder kind. Hierdoor krijgen ze steeds meer zin om te leren

Hoogkwalitatief onderwijs

Onze belevingsgerichte lesmethoden zijn ontwikkeld op één van de beste scholen van Milaan, in samenwerking met onderwijskundigen van de bij- behorende Sacro Cuore universiteit. Al onze leerkrachten worden opgeleid om deze optimaal te kunnen toepassen

Persoonlijke aandacht

Kleine klassen van maximaal 20 leerlingen bieden tijd en aandacht voor een persoonlijke relatie tussen de leerkracht en ieder kind afzonderlijk, afgestemd op zijn of haar unieke persoonlijkheid en talenten

Kritisch denken

Onze methoden zijn erop gericht het kritisch denkvermogen te stimuleren, waardoor leerlingen betere resultaten behalen, persoonlijke ambitie ontwikkelen en tegelijkertijd het algemeen welzijn leren waarderen