Onze school

Over ons

Basisschool Misha de Vries in Vught

Misha de Vries is een kleinschalige basisschool in Vught, waar belevingsgericht onderwijs van hoge kwaliteit wordt aangeboden. 

De school is opengegaan in oktober 2017, onder leiding van Stichting Magnolia en in nauwe samenwerking met een van de best presterende scholen van Milaan, de ‘Sacro Cuore’.

De kinderen in groep 1 t/m 8 krijgen les in klassen van gemiddeld 20 leerlingen elk. Basisschool Misha de Vries is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag. De school heeft een katholieke identiteit, een cultureel profiel en is internationaal georiënteerd. 

Belangrijke documenten
Onze visie

Voor wie het beste voor zijn kind wil

De onderwijsinspectie constateert een snelle daling van het niveau van het Nederlandse basisonderwijs, met name op het gebied van taal. Kinderen vinden het bovendien steeds minder leuk om naar school te gaan.

Wij hebben daarom een school gesticht waar op hoog niveau wordt lesgegeven, in het bijzonder op het vlak van de taalverwerving. Kinderen gaan met plezier naar onze school.

Hoe kan dat? Door kleine klassen, veel persoonlijke aandacht, hoogopgeleide leerkrachten en een goede visie en methodes. Doordat we kinderen de mooiste boeken aanbieden, de tijd nemen om die rustig met hen te lezen, en de onderwerpen ook in de andere vakken terug te laten komen.

Doordat we het vak rekenen niet als trucjes, maar als ontdekking overbrengen.

Door het aanbod van muziek, bewegingsonderwijs en Engels door gespecialiseerde leerkrachten.

Misha de Vries: voor wie het beste voor zijn kind wil.

Lees ons visiedocument

Onze sfeer

"Mama, het is hier fijn"

Basisschool Misha de Vries is kleinschalig. In elke klas zitten niet meer dan 20, en op de hele school niet meer dan 100 kinderen.

Kinderen kennen iedereen op school, en alle medewerkers kennen alle kinderen persoonlijk. Elk kind krijgt de persoonlijke aandacht die het fijn vindt.

Er heerst rust, reinheid en regelmaat in de school. Het is netjes, mooi en gestructureerd.

Tegelijkertijd is er ruimte en tijd om alles met aandacht te doen, om creatief te (leren) zijn en om vragen te stellen.

Daarom is het hier fijn.

Over ons

Ontmoet het team

Medezeggenschapsraad en documenten

Onze MR

Iedere school, ook Misha de Vries, heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de MR. Voor een aantal onderwerpen moet de schoolleiding advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt.

De MR mag meepraten met de schoolleiding over verschillende onderwerpen die met school te maken hebben. Hierbij kun je denken aan schooltijden, personeelsbeleid, de jaarlijkse begroting en onderwijskundige plannen. De MR ontvang jaarlijks de begroting en beleidsdoelen van het schoolbestuur. Maar de MR kan ook zelf een initiatiefvoorstel schrijven om beleid te wijzigen. Daarbij kun je denken aan vernieuwing van het schoolplein of aandacht in het onderwijs voor bepaalde maatschappelijke onderwerpen.

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of het personeel van de school. Leden van de MR vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. Op onze school zijn het twee ouders en twee personeelsleden. De twee personeelsleden vertegenwoordigen het gehele team en nemen punten van het team mee in de vergaderingen. De ouders vertegenwoordigen alle ouders van leerlingen op school. Als er zaken spelen, nemen zij deze mee in de vergaderingen.  Wilt u iets geagendeerd zien of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Neem dan contact op via de mail: oudergeledingmr@mishadevries.nl.

Oudergeleding MR:

Petra Tax en Lucien Verhoeven

Teamgeleding MR:

Chiara Degenfeld en Christine van Kessel

Vacatures