Our school

About us

Misha de Vries Primary School in Vught

Misha de Vries is a small-scale primary school in Vught, offering high-quality experiential education.

The school opened in October 2017, led by Magnolia Foundation and in close collaboration with one of Milan’s best-performing schools, the ‘Sacro Cuore’.

The children in grades 1-8 are taught in classes of up to 20 pupils each. Misha de Vries Primary School is a primary school on a general special basis. The school has a Catholic identity, a cultural profile and is internationally oriented.

Important documents
Our vision

For those who want the best for their child

Education inspectorate notes rapid decline in level of Dutch primary education, particularly at the field of language. Moreover, children find it less and less fun to go to school.

We have therefore founded a school that teaches at a high level, especially in language acquisition. Children enjoy going to our school.

How is that possible? Because of small classes, lots of personal attention, highly trained teachers and a good vision and methods. Because we offer children the best books, take the time to read them quietly with them, and reflect the topics in the other subjects as well.

Because we convey the subject of maths not as tricks, but as discovery.

By offering music, movement education and English by specialised teachers.

Misha de Vries: for those who want the best for their child.

Read our vision document

Our atmosphere

"Mum, it's nice here"

Misha de Vries primary school is small-scale. There are no more than 20 in each class, and no more than 100 children in the whole school.

Children know everyone at school, and all staff know all children personally. Each child gets the personal attention they like.

There is peace, cleanliness and regularity in the school. It is neat, beautiful and structured.

At the same time, there is space and time to do everything mindfully, to (learn to) be creative and to ask questions.

That’s why it’s nice here.

About us

Meet the team

Medezeggenschapsraad en documenten

Onze MR

Iedere school, ook Misha de Vries, heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de MR. Voor een aantal onderwerpen moet de schoolleiding advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt.

De MR mag meepraten met de schoolleiding over verschillende onderwerpen die met school te maken hebben. Hierbij kun je denken aan schooltijden, personeelsbeleid, de jaarlijkse begroting en onderwijskundige plannen. De MR ontvang jaarlijks de begroting en beleidsdoelen van het schoolbestuur. Maar de MR kan ook zelf een initiatiefvoorstel schrijven om beleid te wijzigen. Daarbij kun je denken aan vernieuwing van het schoolplein of aandacht in het onderwijs voor bepaalde maatschappelijke onderwerpen.

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of het personeel van de school. Leden van de MR vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. Op onze school zijn het twee ouders en twee personeelsleden. De twee personeelsleden vertegenwoordigen het gehele team en nemen punten van het team mee in de vergaderingen. De ouders vertegenwoordigen alle ouders van leerlingen op school. Als er zaken spelen, nemen zij deze mee in de vergaderingen.  Wilt u iets geagendeerd zien of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Neem dan contact op via de mail: oudergeledingmr@mishadevries.nl.

Oudergeleding MR:

Petra Tax en Lucien Verhoeven

Teamgeleding MR:

Chiara Degenfeld en Christine van Kessel

Vacancies