Slide background

Een andere kijk op onderwijs

Slide background

Geven om Leren

Slide background

Ontdekken, Leren en Waarderen

Hoogkwalitatief Onderwijs

Basisschool Misha De Vries biedt hoogwaardig onderwijs in een stimulerende omgeving, waar de natuurlijke behoefte van kinderen om te ontdekken, te leren en te waarderen wordt bevorderd.

  • Een nieuwe school in 's-Hertogenbosch (Rosmalen) die is gestart in oktober 2017.
  • Belevingsgerichte onderwijsmethoden die worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met een van de best presterende scholen van Milaan.
  • Gekwalificeerde en gemotiveerde leraren getraind om te werken met onze ambachtelijke methoden die het unieke karakter van elk kind koesteren.
  • Een motiverend lesaanbod, om kinderen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Kom kijken!

Ontdek wat deze school voor kinderen zo uniek maakt en kom meer te weten over onze manier van lesgeven. Neem contact op voor een afspraak.

Over Ons

Over Basisschool Misha De Vries

Misha de Vries is een kleinschalige basisschool in Rosmalen ('s-Hertogenbosch), waar belevingsgericht onderwijs van hoge kwaliteit wordt aangeboden. De school is opengegaan in oktober 2017, onder leiding van Stichting Magnolia en in nauwe samenwerking met een van de best presterende scholen van Milaan, de 'Sacro Cuore’.

De school is begonnen met een groep van 10 leerlingen in de leeftijd tussen 3 en 7 jaar en voor dit schooljaar wordt een onderwijsprogramma aangeboden voor kinderen tot en met groep 3.

Vanaf schooljaar 2018/ 2019 zullen we onderwijs aanbieden voor kinderen tot en met groep 6, met een maximum van 35 leerlingen in totaal. Het jaar daarna zal de school kinderen verwelkomen tot en met groep 8, met (voor dat schooljaar) een maximum van 70 leerlingen.

Misha de Vries is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag. De school heeft een katholieke identiteit, een cultureel profiel en is internationaal georiënteerd.

'Het enthousiasme van de leerkrachten én de leerlingen motiveerden ons om hun voorbeeld te volgen.'

De voorbereidingen voor het openen van Basisschool Misha de Vries zijn in 2016 begonnen onder leiding van Stichting Magnolia.

Met het verlangen naar mooi en zinvol onderwijs, zijn we op zoek gegaan naar een onderwijsconcept dat dit mogelijk maakt. We wilden een school realiseren waar kinderen het leren op school steeds leuker gaan vinden, waar ze gezien worden en waar ze de ruimte hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De inspiratie om dit waar te maken deden we op tijdens bezoeken aan Basisschool Sacro Cuore, die wordt beoordeeld als de beste school in Milaan.

Het enthousiasme van de leerkrachten en de leerlingen, hun gezamenlijke verlangen om te leren, de aangename sfeer en hun resultaten motiveerden ons om hun voorbeeld te volgen.

De onderwijsmethoden die daar gebruikt worden, liggen dan ook aan de basis van ons onderwijs en worden in samenwerking met deze succesvolle school ontwikkeld.

Ontdekken, Leren en Waarderen

Kinderen hebben een natuurlijk verlangen om steeds meer te ontdekken, leren en waarderen. Een ontplooid verlangen tot leren is één van de mooiste geschenken die je een kind mee kunt geven aan het einde van de basisschooltijd.

Ons educatieve concept is erop gericht om kinderen een stimulerende omgeving te bieden, waar ze een positieve benadering ten opzichte van leren ontwikkelen. Dit zal voor hen gedurende hun gehele schoolcarrière en nog lang daarna van waarde zijn.

Als onderdeel van ons lesaanbod maken de leerlingen kennis met de katholieke waarden en identiteit, als basis voor het ontdekken van hun eigen wereldvisie. Daarbij verwelkomen we kinderen van elk geloof of achtergrond, en respecteren wij die nadrukkelijk.

Onze naam

Onze school is vernoemd naar Misha de Vries

Misha was een vriend van de oprichters van de school. In 1982 geboren te Amsterdam, stierf hij in 2015 op de jonge leeftijd van 33 jaar in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens zijn korte leven was hij vol passie werkzaam in het onderwijs en een voorbeeld voor velen.

Wie hem kende, zou zeggen: “Als je met Misha sprak dan had je het gevoel dat je zijn enige vriend was”. Misha zelf zei altijd dat het leven ‘té mooi’ was.

Zijn positieve houding is wat wij als team de aan ons toevertrouwde kinderen willen meegeven.

Ontmoet Ons Team

Onze Visie

Een andere kijk op onderwijs
De kinderen die ons zijn toevertrouwd, bevinden zich in een belangrijke fase van hun leven. De manier waarop zij kennis maken met onderwijs is van grote invloed op hun natuurlijke verlangen om te ontdekken, te leren en te waarderen. Ons doel is een omgeving te bieden waarin dat verlangen wordt aangewakkerd en gekoesterd, waardoor kinderen een positieve houding jegens leren ontwikkelen, en zo ook meer leren.

Wij willen dat onderwijs kinderen in staat stelt zich te ontwikkelen tot zelfdenkende en zelfverzekerde jongvolwassenen, die bereid zijn om verder te kijken dan hun eigen horizon en ervoor open staan om in alles het mooie te ontdekken.

 

Pedagogische uitgangspunten:

Een kind leert het beste door te beleven. Daarom gaan we bij elk voorstel uit van een specifieke, tastbare en zinvolle beleving.

Onze aanpak biedt kinderen een manier van leren door dingen uit te proberen, te knutselen, te spelen, verhalen te luisteren en te vertellen, door theater en muziek te zien, te horen en te maken en middels fysieke activiteiten.

Een beleving is zinvol als deze een beroep doet op de wereld van het kind en de ontvankelijkheid en nieuwsgierigheid van het kind opwekt. Het is dus niet alleen maar “doen”, maar het maakt kinderen bewust van zichzelf en van wat er om hen heen gebeurt.

.

Tijdens de periode op de basisschool verkent een kind de wereld buiten het eigen gezin. In deze fase wordt het kind zich bewust van het onderlinge verband tussen wat hij meemaakt en leert, op school en daarbuiten. Dit uit zich vaak in de vele ‘waarom’-vragen die het kind stelt.

Op Basisschool Misha de Vries wordt het kind bevestigd en gestimuleerd in zijn natuurlijke nieuwsgierigheid en zal het de mogelijkheid krijgen veel te verkennen en te ontdekken.

In dit proces van worden kinderen zich steeds bewuster van zichzelf, hun persoonlijkheid en hun talenten, en van de wereld om hen heen.

De leerkracht nodigt het kind uit om nieuwe stappen in de wereld te zetten . Daarbij is van belang het kind erin te bevestigen dat de wereld de moeite van het ontdekken waard is, omdat – in de kindertijd – de band met de volwassenen, inclusief de leerkracht, de basis is van het vertrouwen om alles (dus ook jezelf) te ontdekken.

Onze leraren streven ernaar om de best mogelijke omgeving te creëren waarin kinderen worden gestimuleerd om te ontdekken en te leren. Dit doen zij door een onderwijsaanbod te creëren dat aantrekkelijk en interessant is en door activiteiten te ontwikkelen die een beroep doen op het lichaam, de geest en het hart van het kind.


Op onze school wordt de eigenheid van ieder kind gewaardeerd en gestimuleerd.
Elk kind heeft een unieke persoonlijkheid die zijn leerervaring vorm geeft.

Onze leraren houden rekening met de verschillende behoeften van elk kind met betrekking tot leren. Onze belevingsgerichte lesmethoden maken het mogelijk om de talenten, aanleg en voorkeur van elk kind te waarderen en tot ontplooiing te laten komen.

Zo koesteren we de bijdrage die elk uniek kind levert aan het leerproces, waarbij kinderen de diversiteit die onder hen bestaat leren waarderen.

Het is van waarde kinderen kennis te laten maken met de internationale dimensie van de samenleving van vandaag. Op Basisschool Misha de Vries laten we kinderen kennis maken met culturele diversiteit door het Nederlandse culturele erfgoed te waarderen en elementen van andere Europese culturen (zoals bijvoorbeeld taal, eetgewoonten en feesten) in het lesaanbod te integreren.

We verwelkomen graag kinderen met een internationale achtergrond.  De voertaal op school is Nederlands, maar kinderen leren  op een natuurlijke manier vloeiend Engels spreken door onze native speakers. Aan het eind van de basisschool hebben kinderen daarmee toegang tot alle Engelstalige internationale scholen in binnen- en buitenland.

Curriculum

Alle onderdelen van ons lesaanbod staan met elkaar in verband en worden aangeboden in de vorm van een uitnodiging om iets nieuws te ontdekken of te leren. Onze activiteiten worden zo georganiseerd dat ieder kind ze kan beleven op een manier die aansluit bij de eigen persoonlijkheid en interesses.
Zo krijgen de losstaande onderwerpen een betekenis in de belevingswereld van kinderen en doen ze op een natuurlijke manier zowel vaardigheden als kennis op.

Uw kind aanmelden

De keuze van een school voor je kind is een belangrijke beslissing, die een grote invloed heeft op zijn/haar ontwikkeling, zowel cognitief als emotioneel. Het is de moeite waard om een goed beeld te krijgen hoe het onderwijs in de praktijk eruit ziet gedurende een schooldag en hoe de sfeer op een school is. Daarom nodigen we u graag uit om onze school te ervaren en om elkaar te leren kennen, zodat we samen kunnen kijken of onze manier van lesgeven aansluit bij de verwachtingen die u heeft voor het onderwijs van uw kind. Neemt u gerust contact op voor eventuele vragen of maak direct een afspraak voor een bezoek.

Praktische informatie

Buitenschoolse opvang is mogelijk op maandag t/m vrijdag tot 18.30. We werken hierin samen met BSO ’t Haaienhonk en Kinderopvang ’t Goudvisje. Kinderen worden zonder extra kosten van de school opgehaald en naar de BSO-locatie gebracht.

Naast een uitgebreid programma op de reguliere BSO, biedt ‘t Haaienhonk mogelijkheden voor een outdoor- of sportprogramma, waaraan uw kind naar behoefte kan meedoen.

Groep 1 t/m 4

Maandag 8.30 u – 14.30 u
Dinsdag 8.30 u – 14.30 u
Woensdag 8.30 u – 12.30 u
Donderdag 8.30 u – 14.30 u
Vrijdag 8.30 u – 12.30 u

Groep 5 t/m 8

Maandag 8.30 u – 15.30 u
Dinsdag 8.30 u – 15.30 u
Woensdag 8.30 u – 12.30 u
Donderdag 8.30 u – 15.30 u
Vrijdag 8.30 u – 12.30 u

Kleinschalig onderwijs, waar kinderen gemotiveerd worden en in de gelegenheid worden gebracht om het beste van zichzelf te geven, brengt hoge kosten met zich mee.

Veel van deze kosten worden gedragen door subsidies en private of institutionele donateurs. Ook vragen wij aan ouders een vrijwillige bijdrage van 250€ per maand per kind (aftrekbaar) met een maximum van 375€ per gezin.

Onze school verwelkomt kinderen van internationals die graag willen dat hun kinderen zich thuis voelen in de Nederlandse cultuur.

Evenzeer maken wij Nederlandse kinderen graag vertrouwd met een internationaliserende wereld. Wij doen dit door een internationaal gericht aanbod. De voertaal op school is Nederlands, maar kinderen leren op een natuurlijke manier vloeiend Engels spreken en lezen. Internationale oriëntering en culturele uitwisseling wordt verweven in onze activiteiten. Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen een warme lunch.

2 April Paasmaandag
13 April Studie dag
23 April – 4 Mei Meivakantie
10 Mei Hemelvaart
21 Mei Pinksteren
30 Mei Studie dag
29 Juni Studie dag
9 Juli – 17 Augustus Zomervakantie

Wij zijn momenteel bezig om vervoer te organiseren van en naar school vanuit de regio’s Utrecht, Eindhoven en Tilburg.

Indien u hierin interesse heeft, laat het ons weten op  info@mishadevries.nl of neem contact op voor meer informatie.

Contact

Informatie

info@mishadevries.nl

06 344 00 784

Bernadettestraat 4, 5248 AP Rosmalen

Postadres: Postbus 309, 5240AH Rosmalen

Stuur ons een bericht